magyar gasztropszichológus, szociálpszichológus, klinikai szakpszichológus, az evés lélektanának alapítója

Dr. Forgács Attila

 

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Forgács Attila

 

2013-ban

Született

1962február 2.(55 éves)
Debrecen

Állampolgársága

magyar

Foglalkozása

pszichológus

Forgács Attila (Debrecen1962február 2. –) magyar gasztropszichológus, szociálpszichológus, klinikai szakpszichológus.

Tartalomjegyzék

  [elrejtés] 

Életpályája

Debrecenben, a Tóth Árpád Gimnáziumban érettségizett. Apja, Dr. Forgács Andor belgyógyász főorvos korai halála miatt tanulmányai mellett a legkülönfélébb munkakörökben dolgozott: volt ószeres a debreceni zsibvásáron, táviratkihordó, rakodómunkás, élelmiszeripari laboráns, filmstatiszta, műtőssegéd a budapesti honvédkórház traumatológiai osztályán, bus-boy, majd sheet rocker az Egyesült Államokban, személyszállító kisiparos. Kétszer teljesített sorkatonai szolgálatot. Először ZalaegerszegenOrbán Viktor és Fodor Gábor politikusokkal, majd az egyetem befejezését követően újabb sorkatonai szolgálatot teljesített. Soha semmiféle hőstettet nem hajtott végre, egyszerűen az előléptetést követően illett meghívni az elöljárókat egy kör italra, ezért majdnem minden hétvégén előléptették, végül tartalékos századosként szerelt le.

Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karán 1987-ben szerzett pszichológia szakos diplomát. 1991-ben doktorált a KLTE-n Summa cum laude minősítéssel. 1993-ban kiváló minősítésű klinikai szakpszichológus diplomát szerzett a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen. 1995-ben Summa cum laude minősítésű PhD tudományos fokozatot szerzett. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált.

A diploma megszerzését követően a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozott pszichológusként és szexológusként. Abban a teamben szocializálódott, amely meghonosította az apás szülést, a rooming-in rendszerű gyermekágyas ellátást, a hospice mozgalmat, a tanatológiát, a pszichoonkológiát. Ebben az időben - többek között - az alábbi neves szakemberekkel működött együtt: Polcz AlaineKopp MáriaBagdy Emőke, Szeverényi Péter, Túry Ferenc, Muszbek Katalin, Lampé László, Margit von Kerekjarto, Thomas von Kürthy, Jimmie C. Holland. 10 éven keresztül kommunikációs tréningeket tartott a Harmadik világ szülészei számára a WHO szervezésében. Ebből az időből származó egyik publikációját az Orvosi Hetilap Markusovszky-díjával tüntették ki 2002-ben.

A hazai gasztropszichológia egyik megalkotója. A témában közel 50 cikke jelent meg magyar és idegen nyelven. 1985-ben Szathmáry Lajos gasztronómus fejedelemtől kapott ösztöndíjat Chicagoba, ahol az evés lélektanával kezdett foglalkozni. 1990-ben Túry Ferenccel és Szabó Pállal evészavar epidemiológiai vizsgálatokat végeztek, Közép-Kelet Európában a legelsők között. Már igen korán hazai és nemzetközi elismeréseket kaptak: 1989-ben a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Bizottsága első díjjal jutalmazta törekvéseiket. Az egyik cikküket 2015-től{{Rathner G., Túry F., Szabó P., Forgács A., Geyer M., Rumpold G.: Prevalence of eating disorders and minor psychiatric morbidity in Central Europe before the political changes in 1989: a cross-cultural study. Psychological Medicine. 25. (1995) 1027-1035.p. }} több mint 70 fő idézi világszerte. A témát érintő fő műve: Az evés lélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, majd 2013. A gasztropszichológia két nagy kutatási területet ötvöz magába, de egyikkel sem azonos: evészavarok klinikai kutatása, valamint az élelmiszer-marketing. A legfontosabb kérdése, miért eszik-iszik az ember akkor is, ha nem éhes és nem szomjas.

1994-2001 között a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében intézeti titkár, adjunktus. Többek között szociálpszichológiát, fejlődéslélektant, klinikai pszichológiát, pedagógiai pszichológiát és kommunikációs tréningeket oktat. 1998-2001 között - három egymást követő tanévben – a legjobb előadónak választják a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében. 2001-től a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, 2005-2010 között a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet igazgatóhelyettese, 2010-2011 között igazgatója, 2011-től a Pszichológiai Központ vezetője. 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetem leginnovatívabb oktatójaként Kenneth Rice-díjban részesült. Az év oktatója a Budapesti Corvinus Egyetemen 2013-ban. 2015-től Chief Research and Development officer of ROI Achievement Group (Los Angeles, CA, USA) .

Egyetemek, amelyeken oktatott

Kutatásai a 2000-es években

Az ezredfordulón az Attitude Communication Group piac- és közvélemény-kutató cég kutatási igazgatója. Körülbelül 100 kvalitatív és kvantitatív kutatási projektet végeznek el, számos nemzetközi és hazai cég, intézmény és párt számára, a határokon túl is. A kutatások a mobil-információtechnikát, a gyógyszeripart és a gyógyszerfogyasztási szokásokat, a politikai nézeteket, a sajtófogyasztási szokásokat, az élelmiszer-fogyasztási szokásokat, a pénzügyi viselkedési szokásokat érintették.

2004-től különféle európai uniós oktatásfejlesztő projekteken dolgozik, több európai nagyvárosban. Ezzel kapcsolatos dokumentumok:

Könyvei

  • Forgács A.: Az étel, az evés és a testméretek pszichoarchaikus jelentésrétegei. A Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság és a Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság közleményei. Pszichoszomatikus füzetek 25. Budapest, 1991.
  • Forgács A., Mező F., Nagy I., Tóth P. és Veliky J.: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2003-2012. között összesen 12 kiadás)
  • Forgács A.: Pszichoarcheológia. 22 lélektani töredék. Aula Kiadó, Budapest, 2009.
  • Forgács A., Kovács Z., Bodnár É. és Sass J.: Alkalmazott pszichológia. Szociálpszichológia, Munka- és szervezetpszichológia. Aula Kiadó, Budapest. 2009, második kiadás: 2011.

 

Alkalmazott pszichológia

Dr. Forgács Attila: Az étel,az evés és a testméretek pszichoarchaikus jelentésrétegei

Recenziók Az evés lélektana c. könyvről

 

Forgács Attila Az evés lélektana

Publikációi

Összesített Impakt Faktor: 73.1. Publikációk: 5 könyv (18 kiadásban), több mint 100 tudományos cikk szerzője, 200 interjút adott magyar és idegen nyelven. 500-nál többen (100-an idegen nyelven) citálják. Az 5 legtöbbet citált írásának átlagidézettsége: 55,8. A 10 legtöbbet citált írásának átlagidézettsége:34,9.

Legfontosabb letölthető publikációk

Legfontosabb letölthető interjúk

Legfontosabb letölthető előadások

Legfontosabb letölthető rádióinterjúk

Forgács Attila: Pszichoarcheológia. Aula Kiadó, Budapest, 2009.

"Étterem az egész világ" Beszélgetés Forgács Attilával a Tilos Rádióban (2013. május 11.)

Díjak és elismerések

Források

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Forg%C3%A1cs_Attila