Összesített Impakt Faktor: 73.1. Publikációk: 5 könyv (18 kiadásban), több mint 100 tudományos cikk szerzője, 200 interjút adott magyar és idegen nyelven. 500-nál többen (100-an idegen nyelven) citálják. Az 5 legtöbbet citált írásának átlagidézettsége: 55,8. A 10 legtöbbet citált írásának átlagidézettsége:34,9.

Legfontosabb letölthető publikációk

Könyvei

  • Forgács A.: Az étel, az evés és a testméretek pszichoarchaikus jelentésrétegei. A Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság és a Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság közleményei. Pszichoszomatikus füzetek 25. Budapest, 1991.
  • Forgács A., Mező F., Nagy I., Tóth P. és Veliky J.: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2003-2012. között összesen 12 kiadás)
  • Forgács A.: Pszichoarcheológia. 22 lélektani töredék. Aula Kiadó, Budapest, 2009.
  • Forgács A., Kovács Z., Bodnár É. és Sass J.: Alkalmazott pszichológia. Szociálpszichológia, Munka- és szervezetpszichológia. Aula Kiadó, Budapest. 2009, második kiadás: 2011.
 
Alkalmazott pszichológia

beleolvasó:

www.medicalonline.hu/download.php?id=17300